Podporované typy dokumentov a podpisov

Potomkovia článku (10)
  • Aplikácia umožňuje podpisovať PDF dokumenty (t.j. vytvárať podpisy PAdES) a aj takéto podpisy overovať. Okrem PDF dokumentov je možné podpisovať ľubovoľný dokument, ktorý bude umiestnený do...

  • Aplikácia ponúka pri podpisovaní do PAdES (teda priamo do PDF, nie ASiC) okrem neviditeľného podpisu umiestniť do dokumentu aj viditeľnú časť podpisu. V aplikácii je možné nastaviť či sa má: použiť...

  • Áno, aplikácia umožňuje do podpisu vkladanie kvalifikovaných časových pečiatok. Táto funkcionalita je súčasťou platených plánov.

  • Vo vybraných plánoch je možné použiť vlastný zdroj časových pečiatok. V takomto prípade nie je organizácii za použitie takejto časovej pečiatky účtovaný žiaden poplatok. Aplikácia vie pracovať s...

  • Áno, aplikácia umožňuje podpísať elektronické formuláre zverejnené na ÚPVS, ale aj iné, ako napr. formuláre pre podania na ORSR alebo formulár pre podanie elektronickej žaloby.

  • Pri podaní pre ORSR je potrebné postupovať podľa návodu pre zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri na portáli Slovensko.sk. Pred pridaním dokumentov, ktoré sú súčasťou podania, je...

  • Podpísané dokumenty sú akceptované orgánmi verejnej moci, ako aj portálom Slovensko.sk. V prípade, že bude mať niektorá inštitúcia problém s prijatím dokumentu, budeme radi, ak nám o tejto...

  • Vytváranie a overovanie formátu XZEP XZEP ako historický formát na podpisový kontajner v SR je podľa stanoviska NBU nekompatibilný s kvalifikovaným podpisom podľa eIDAS (aktuálne platná norma,...

  • Aplikácia vie overovať viacero druhov podpisov, medzi najčastejšie patria: podpisy vyhotovené v súlade s nariadením eIDAS tzv. zdokonalené resp. kvalifikované zdokonalené podpisy, "historické"...

  • Kvalifikovaná služba overenia je z pohľadu eIDAS služba, ktorá prináša ešte vyššiu úroveň záruk (ako nekvalifikovaná služba) pokiaľ ide o overenie a správnosť výsledku a jej poskytovateľ podlieha...