Podporuje aplikácia viditeľný podpis?

Aplikácia ponúka pri podpisovaní do PAdES (teda priamo do PDF, nie ASiC) okrem neviditeľného podpisu umiestniť do dokumentu aj viditeľnú časť podpisu. V aplikácii je možné nastaviť či sa má:

  • použiť logo aplikácie,
  • použiť logo organizácie do ktorej používateľ patrí, alebo
  • použiť priamo obrázok z profilu používateľa.

Profil používateľa si môže každý aktivovaný používateľ sám spravovať a nahrať tam svoj obrázok alebo svoj sken cez https://www.podpisuj.sk/selfcare Táto funkcia je dostupná od verzie klientskej aplikácie 5.5.36 vyššie.

Výber niektorého z týchto režimov viditeľného podpisu sa nastaví v časti "Nastavenia" v podpisovej aplikácii. 
Tam si používateľ vyberie preferované nastavenie a pri umiestnení viditeľného podpisu pohybom myši nad zmenšenou ukážkou dokumentu počas podpisovania do PAdES si podpis umiestní.Tip: V profile používateľa je miesto na umiestnenie obrázku. Umiestnite si sem namiesto svojej fotky sken svojho podpisu a budete ho môcť použiť ako viditeľný podpis do PDF dokumentu. Miesto pre obrázok v profile používateľa, ale aj umiestňovaný obrázok má štvorcovú základňu.


 

Čiže ak vytvoríte dlhý podpis, bude sa musieť tento zmestiť do štvorcového výseku a bude zodpovedajúco zmenšený. 
Aby bol podpis čo najlepšie čitateľný, vytvorte ho napríklad smerovaný na uhlopriečku štvorca. Vtedy bude aj vytvorený podpis najlepšie čitateľný.


 

Postup pri podpisovaní s viditeľnou zložkou podpisu je znázornený na náseldujúcom obrázku: 

Aké typy podpisov sú podporované? Predchádzajúca