Podporuje služba Podpisuj aj formáty XZEP ?

XZEP ako historický formát na podpisový kontajner v SR je podla stanoviska NBU úplne nekomaptibilný s kvalifikovaným podpisom podľa eIDAS (aktuálne platná norma, premietnutá v zákone 272/2016), a preto v ňom nie je možné overiť prítomnosť KEP.
Podľa vyjadrenia NBÚ je XZEP možné považovať za istú formu zdokonalého podpisu. 

Je tiež možné možné overiť iba prítomnosť ZEP, podľa zákona 215/2002, ktorý bol zrušený k 30.6.2016.
Jeho používaním teda neviete vytvoriť autorizáciu dokumentu KEPom podľa platných predpisov.

Program Podpisuj je nový (2018) a je už navrhnutý podľa 272/2016 a eIDAS.
Preto nemáme dôvod implementovať doň už neplatné predpisy.

Takže ním XZEP/ZEP/ZEPX nevytvoríte.

Akceptujú orgány verejnej moci dokumenty podpísané v Podpisuj? Predchádzajúca