Čo je Podpisuj?

Multiplatformová aplikácia pre elektronické podpisovanie, overovanie podpisov a zaručenú konverziu určená fyzickým a právnickým osobám, advokátom, notárom, sudcom, skrátka všetkým, ktorí prichádzajú do styku s elektronicky podpísanými dokumentami.

00