Kvalifikované overovanie podpisov

Kvalifikovaná služba overenia je z pohľadu eIDAS služba, ktorá prináša ešte vyššiu úroveň záruk (ako nekvalifikovaná služba) pokiaľ ide o overenie a správnosť výsledku a jej poskytovateľ podlieha pravidelnému auditu zo strany orgánu dohľadu v členskej krajine EU. Službu kvalifikovaného overenia Vám prinášame spolu s našim partnerom, renomovanou spoločnosťou, Software602 a je možné ju od 1.3.2022 používať v plánoch ADVOKÁT, ŠKOLA, OBEC.

 

Inštalácia kvalifikovanej služby overenia a informácia o dostupnosti služby

Nutným predpokladom použitia služby je nainštalovanie pomocného softvéru SecuSign JAVA SDK. Linku na tento softvér nájdete na obrazovke nastavenia, ktorá zároveň obsahuje aj informáciu o stave a dostupnosti kvalifikovanej služby overenia.

Po inštalácii softvéru a prihlásení do aplikácie by mal stav, v ktorom je možné službu kvalifikovaného overenia použiť, vyzerať nasledovne:Použitie kvalifikovanej služby overenia

Ak je kvalifikovaná služba nainštalovaná a používateľ je prihlásený, tak k​​​​​valifikované overenie je dostupné na obrazovke overenia podpisu. Indikátorom je voľba "Použiť kvalifikovanú službu overenia", ktorá je v takomto prípade označená. Z pohľadu používateľa funguje overenie obdobne ako pri nekvalifikovanej službe a v  oboch prípadoch sú zobrazené stručné výsledky z overenia. V prípade kvalifikovanej služby obsahujú správy z overenia (ikona lupy) aj zapečatenú správu vo formáte PDF, ktorá je dôkazom, že overenie prebehlo kvalifikovanou službou a výsledok garantuje kvalifikovaný poskytovateľ.


 

Kvalifikované overenie a zaručená konverzia

Novela vyhlášky SR č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii, ktorá nadobudne účinnosť od 1.3.2022 zavádza povinnosť overovať kvalifikované elektronické podpisy a pečate kvalifikovanou službou overovania podpisov a pečatí a výstup z tejto služby uchovať v zázname o zaručenej konverzii. Z tohto dôvodu nie je pri vykonávaní konverzie dostupná možnosť overiť autorizácie "nekvalifikovane" a v prípade ak služba nie je nainštalovaná nie je možné takúto konverziu vykonať.

Overovanie podpisov Predchádzajúca