Môžem použiť vlastný zdroj časových pečiatok?

Vo vybraných plánoch je možné použiť vlastný zdroj časových pečiatok. V takomto prípade nie je organizácii za použitie takejto časovej pečiatky účtovaný žiaden poplatok. Aplikácia vie pracovať s poskytovateľom štandardných časových pečiatok, ak tento poskytuje meno a heslo pre prístup k časovým pečiatkam. V prípade, že Váš poskytovateľ časových pečiatok má iné spôsoby sprístupnenia časových pečiatok, požiadajte ho o vydanie používateľského mena a hesla pre prístup k časovým pečiatkam. Podrobnú špecifikáciu jednotlivých plánov nájdete v našom Cenníku služieb.

Podporuje aplikácia podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou? Predchádzajúca