Vyberte si plán, ktorý najviac vyhovuje Vašim potrebám.

Plán PERSONAL je zdarma a obsahuje funkcionalitu pre podpísanie dokumentu a overenie podpisu.

Platené plány STANDARD a PREMIUM sú určené komerčným subjektom, advokátskym kanceláriám a orgánom verejnej moci, ktoré pri výkone svojich právomocí a poskytovaní služieb potrebujú podpisovať dokumenty vo väčšom množstve, alebo vykonávať zaručené konverzie.
PERSONAL
 • 0 €
 • pre 1 konkrétnu osobu
 • elektronický podpis
 • overenie elektronického podpisu
 • overenie certifikátu na QSCD zariadení
STANDARD
 • 9 €
 • pre 1 konkrétnu osobu
 • všetky funkcie z balíka PERSONAL
 • elektronický podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou (0,15 € / kus)
 • hromadné podpisovanie
 • zaručená konverzia oboma smermi (podľa 331/2018 Z. z.)
 • prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
PREMIUM
 • 15 €
 • pre 3 a viac konkrétne osoby (používateľ navyše 5 €)
 • všetky funkcie z balíka STANDARD
 • zvýhodnená cena za kvalifikovanú časovú pečiatku (0,14 € / kus)
 • možnosť používať vlastný zdroj časových pečiatok
 • vytváranie doložiek o autorizácii (podľa 85/2018 Z. z.)

Ceny uvedených plánov sú uvedené za kalendárny mesiac bez DPH, pričom k týmto bude účtovaná DPH vo výške podľa predpisov platných v čase dodania zdaniteľného plnenia.

Podrobnú špecifikáciu jednotlivých plánov, vrátane cien nájdete v Cenníku služieb (predchádzajúca verzia cenníka).

Pred vyplnením objednávky si prosím prečítajte Zmluvné podmienky, Cenník služieb a Zásady ochrany osobných údajov.