Text a písmená v dokumente sú pred podpisom zdvojené alebo ťažko čitateľné. Prečo?

Problém "zdvojeného textu" nesúvisí s podpisom, ale s úpravou PDF dokumentov do formátu PDF/A (tzv. archívny formát PDF, ktorý je predpísaným formátom pre použitie vo verejnej správe). Vyskytuje sa, ak na úpravu používate kancelársky balík LibreOffice a PDF dokumenty sú naskenované v režime "vyhľadávateľné PDF" (niekedy označované aj ako "prehľadávateľné" / "searchable" alebo režim "rozpoznávania textu" / "OCR"). V takýchto dokumentoch býva okrem viditeľného textu prítomná aj skrytá vrstva rozpoznaného textu, ktorá sa pri úprave do formátu PDF/A "vytiahne" do popredia a môže sa prekrývať s pôvodným textom, alebo môže obsahovať nečitateľné znaky tak, ako ich skener resp. jeho obslužný softvér "rozpoznal".

Pri úprave skenovaných dokumentov do formátu PDF/A preto odporúčame nasledovné:

  • nastaviť na skeneri voľbu PDF/A tak, aby skener už produkoval PDF dokumenty vo formáte PDF/A. Niekedy je takáto voľba ukrytá hlbšie v nastaveniach. V takomto prípade už nebude potrebné dokument ďalej upravovať iným nástrojom (napr. prostredníctvom LibreOffice),

  • ak vyššie uvedený režim Váš skener nepodporuje a používate LibreOffice, skúste vypnúť voľbu OCR na Vašom skeneri (niekedy označovanú ako "searchable" alebo režim “rozpoznávania textu”) a skenovať bez nej. Niekedy je táto voľba dostupná na ovládacom paneli skenera prípadne v jeho obslužnom softvéri. Vypnutie tejto voľby odporúčame predovšetkým pri zaručenej konverzii, keďže rozpoznaný text by mala osoba vykonávajúca konverziu skontrolovať. Často je však tento text rozpoznaný nesprávne a aj malé odchýlky môžu pozmeniť význam naskenovaného listinného dokumentu,

  • ak nemôžete využiť vyššie uvedené postupy a nemáte vlastný nástroj na úpravu, tak je ešte možnosť zvoliť v nastaveniach aplikácie Podpisuj tzv. vstavaný nástroj na úpravu dokumentov. Toto nastavenie je vhodné pre kratšie dokumenty ako napr. bežné prílohy k podaniam, plnomocenstvá alebo zápisnice. V sekcii často kladených otázok nájdete obrázkový postup, pre zvolenie vstavaného nástroja pre úpravu dokumentov.

Chyba "Úprava dokumentu do formátu vhodného pre verejnú správu nebola úspešná" Predchádzajúca