Úprava tohto typu dokumentu nie je bez doplnkového softvéru podporovaná.

PDF dokumenty (ale napr. i formuláre) určené na podania pre ORSR a iným OVM je potrebné upraviť do tzv. formátu vhodného pre verejnú správu. Pre listinné dokumenty PDF je dôležitá úprava na tzv. archívny formát PDF tzv. PDF/A, pričom v prípade konverzie je tento formát povinný a aplikácia upozorní, ak naskenované PDF v tomto formáte nie je a nie je nastavený ani nejaký nástroj, ktorým by ho mohla upraviť.

Aplikácia úpravu PDF dokumentov na archívny formát sama o sebe nevykonáva a odporúčame v prvom rade využiť možnosti Vášho skenera a jeho obslužného softvéru a listinné dokumenty skenovať už na skeneri do formátu PDF/A (pod touto skratkou býva tento formát uvedený na skeneroch, skúste pozrieť či na skeneri takúto voľbu nemáte).

Ak Váš skener, alebo jeho obslužný softvér neumožňuje priamo skenovať do PDF/A, tak je tu ešte možnosť využiť doplnkový softvér Libre Office, ktorý si vie aplikácia privolať “na pomoc” v prípade ak zistí, že PDF nie je v archívnom formáte a daný úkon tento formát vyžaduje alebo si tento formát vyžiadal používateľom prostredníctvom tlačidla "Upraviť". Inštalácia a nastavenie LibreOffice je jednorazový úkon, a mal by zabrať pár minút času. Linku na stiahnutie nájdete v nastaveniach našej aplikácie, jednoduchý obrázkový návod je priložený nižšie.

Upravené dokumenty odporúčame pred samotným podpisom vždy vizuálne skontrolovať (t.j. prezrieť si upravený dokument otvorením z aplikácie).

 

​​​​​​​
 

​​​
​​​​​​​

​​​​​​​

Všetky certifikáty majú po overení oranžový indikátor a nie je možné ich vybrať. Predchádzajúca