Čo znamená chyba 108 - osoba nie je evidovaná?

Táto chyba znamená, že nesúhlasí názov (právnickej) osoby alebo IČO medzi údajmi evidovanými v EZZK a údajmi evidovanými v našom systéme. Ak sa Vám zobrazí táto chyba na klientovi v prípade, že chcete získať číslo konverzie a pamätáte si, čo presne ste zapísali pri registrácii do EZZK, pošlite nám tieto informácie na info@archimetes.com. Ak si to už nepamätáte, skúste urobiť registráciu v EZZK znova a údaje si poznačte. 

Je žiaľ potrebné dávať si pozor aj na maličkosti, napríklad medzera za čiarkou v názve spoločnosti a pod.

Vyzerá to tak, že od 20.2.2020 už EZZK nekontroluje meno právnickej osoby. Dôležité je už len IČO. Pri registrácii do EZZK nepoužívajte medzery v IČO.

Ak Vám pri opätovnej registrácii systém EZZK odpovie, že táto osoba je už registrovaná, znamená to, že ste "uhádli" IČO, ale názov osoby Vám to neprezradí. V tomto prípade musíte žiaľ požiadať o spoluprácu podporu na EZZK prostredníctvom adresy ezzk@vicepremier.gov.sk. Jednoducho sa ich opýtajte, pod akým menom ste v EZZK zaregistrovaní.

Názov osoby (organizácie) v našej aplikácii vidíte v zátvorke pri Vašom mene na hornej lište aplikácie:

Registračný formulár do EZZK: https://www.iomo.sk/ezzkregistracia

Návod na registráciu je tu.

Prílohy
Text a písmená v dokumente sú pred podpisom zdvojené alebo ťažko čitateľné. Prečo? Predchádzajúca