Odpovede na otázky z prieskumu spokojnosti k podpore služby Podpisuj

Začiatkom januára 2024 sme vykonali prieskum spokojnosti klientov s kvalitou podpory služby Podpisuj. 
Z odpovedí klientov sme vybrali otázky, ktoré sa v tomto prieskume vyskyli a ich zodpovedanie by mohlo pomôcť širšej skupine klientov. Skontrolujte si prosím, či niektorá z otázok a odpovedí nie je relevantná aj pre Vás a Vašu prax.

Prečo sa už nesmie používať starý formát (X)ZEP? Predchádzajúca
Potomkovia článku (7)