Zaznamenáva aplikácia iné údaje o dokumentoch, s ktorými pracujem?

Aplikácia zaznamenáva tzv. metaúdaje o dokumentoch v rozsahu: názov súboru, veľkosť súboru a jeho typ (napr. pdf, xml). Súčasťou týchto metaúdajov môžu byť, v závislosti od vykonaného úkonu, aj údaje obsiahnuté v certifikáte (viď. Zásady ochrany osobných údajov), informácie o výsledku overenia podpisov, informácie potrebné pre dodržanie zákonom predpísaných postupov (napr. záznam o evidencii o vykonanej zaručenej konverzii), ako aj čas, kedy používateľ daný dokument podpísal, alebo overil.

Zaznamenáva aplikácia obsah dokumentov, s ktorými pracujem? Predchádzajúca