Zaznamenáva aplikácia obsah dokumentov, s ktorými pracujem?

Nie, aplikácia pracuje s obsahom dokumentu len v miere nevyhnutnej pre vytvorenie podpisu, alebo overenie podpisu. Obsah samotného dokumentu iným spôsobom nespracúva a dokument neopúšťa počítač používateľa.

Zaznamenávané údaje o dokumentoch Predchádzajúca