Uľahčuje Podpisuj plniť evidenčné povinnosti v centrálnej evidencii EZZK pre zaručené konverzie?

Áno systém je plne integrovaný s registrom EZZK (MIRRI) a automatizovane vykonáva:

  • Získanie kódu (ID) zarucenej konverzie (ZK),
  • Zápis podpísaného záznamu o ZK do EZZK,
  • Indikáciu výsledku prijatia do registra EZZK,
  • Zaevidovanie úkonu o ZK v našej histórii transakcii,
  • vrátane času, používateľa, a detail odoslaného záznamu,
  • Online overenie výsledku ZK priamo v registri EZZK.


 

(pozrite prílohu)

Ako si vybavím prihlasovacie údaje do centrálnej evidencie záznamov o ZK (EZZK)? Predchádzajúca