Ako si vybavím prihlasovacie údaje do centrálnej evidencie záznamov o ZK (EZZK)?

 Dňa 1.12.2019 bola spustená centrálna evidencia záznamov o zaručenej konverzii(EZZK) a napriek našej veľkej snahe, aby sa Vás táto zmena vôbec nedotkla, je žiaľ potrebné si zaregistrovať údaje svojej advokátskej kancelárie resp. obce priamo do EZZK na stránke IOMO

Údaje sú potrebné pre následné zápisy informácie o vykonanej Konverzii do centrálnej evidencie o zaručených konverziách (EZZK).

Túto povinnosť nám žiaľ spoločne nachystalo UPVII a to aj napriek predchádzajúcemu prísľubu, že individuálna registrácia nebude pre zákazníkov využívajúcich systém Podpisuj.sk potrebná.

V prípade problémov s registráciou alebo v prípade že neobdržíte svoje registračné údaje v priebehu nasledujúceho dňa, kontaktujte prosím bezodkladne UPVII na adrese ezzk@vicepremier.gov.sk. Bez týchto údajov nebude totižto možné po 1.12. vykonávať zaručenú konverziu, keďže každú konverziu bude potrebné zapísať do centrálnej evidence (EZZK).

Postup pre registráciu je dostupný na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Registracia-osoby-vykonavajucej-zarucenu-konverziu.pdf . Informácie k centrálnej evidencii je možné nájsť na adrese https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html.

Rovnako bude potrebné pred vykonaním zaručenej konverzie svoje prihlasovacie údaje nahrať aj do svojho profilu v Podpisuj.

Postup krok za krokom

1. Prejdite na stránku IOMO a vyplňte registračný formulár.

Typ identifikátora je IČO. Samotné IČO píšte BEZ MEDZIER. Názov osoby je vaša právnická osoba. Informačný systém je Iný s hodnotou "Podpisuj"

Formulár podpíšte Vašim advokátsky preukazom alebo iným mandátnym certifikátom oprávnenej osoby.

Pozor, IČO musí byť zhodné s IČO v našom systéme a bez medzier. Ak ste sa v minulosti zaregistrovali do EZZK s medzerami, urobte registráciu znova.

2. Spustite aplikáciu Podpisuj a prihláste sa. V ponuke pri Vašom mene zvoľte Stránka organizácie.

 

3. Na stránke organizácie prejdite na Nastavenia a zadajte meno a heslo do EZZK.

Aké typy dokumentov možno zaručene konvertovať? Predchádzajúca