Ako si vybavím prihlasovacie údaje do centrálnej evidencie záznamov o ZK (EZZK)?

 Dňa 1.12.2019 spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR do prevádzky centrálnu evidenciu záznamov o zaručenej konverzii (EZZK).

Napriek našej veľkej snahe, aby sa Vás táto zmena vôbec nedotkla, je žiaľ potrebné si zaregistrovať údaje svojej advokátskej kancelárie resp. obce priamo do systému EZZK. Údaje sú potrebné pre zápisy záznamov o vykonanej konverzii do centrálnej evidencie o zaručených konverziách (EZZK).

Pôvodne prebiehala registrácia formou kontaktého formulára na stránke IOMO, avšak tento formulár je aktuálne nefunkčný a registrácia prebieha prostredníctvom emailu. Pre registráciu zašlite email "Žiadosť o registráciu do EZZK" na ezzk@mirri.gov.sk spolu s nasledovnými údajmi:

IČO (identifikátor) Názov oprávnenej osoby e-mailová adresa Informačný systém Kontaktná osoba (meno, tel. číslo)
potrebné vyplniť potrebné vyplniť potrebné vyplniť Podpisuj.skpotrebné vyplniť

 

napríklad:

IČO (identifikátor) Názov oprávnenej osoby e-mailová adresa Informačný systém Kontaktná osoba (meno, tel. číslo)
12345678Moja advokátska kanceláriaadvokat@mojaak.skPodpisuj.skAdam Advokát, 0903 123456

 

Nakoľko ministerstvo vykonáva registrácie manuálne nie je možné určiť časový odhad spracovania Vašej požiadavky. Napriek tomu odporúčame Vašu žiadosť urgovať nakoľko bez týchto údajov nebudete môcť vykonať zaručenú konverziu, keďže každú konverziu je potrebné zapísať do centrálnej evidence (EZZK).

Po obdržaní registračných údajov nahrajte svoje prihlasovacie údaje do svojho profilu v Podpisuj a to nasledovne:

1. Spustite aplikáciu Podpisuj a prihláste sa. V ponuke pri Vašom mene zvoľte Stránka organizácie.

 

2. Na stránke organizácie prejdite na Nastavenia a zadajte meno a heslo do EZZK.


​​​​​​​

3. Vypnite a opätovne spustite aplikáciu Podpisuj a prihláste sa do nej. Aplikácia je odteraz pripravená na výkonávanie zaručenej konverzie.

Aké typy dokumentov možno zaručene konvertovať? Predchádzajúca