Aké typy dokumentov možno zaručene konvertovať?

Pri zaručenej konverzii z listinnej formy do elektronickej formy je možné zaručene konvertovať kancelárske dokumenty a obrazové dokumenty, resp. ich skeny, a to v štandardnom formáte podľa vyhlášky č. 78/2020 Z. z. (Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy). V prípade, že Váš skener automaticky nevytvára PDF dokumenty v potrebnom archívnom formáte a ani nemáte vlastný nástroj na úpravu, môžete využiť vstavaný nástroj v Podpisuj alebo použiť aplikáciu LibreOffice, s ktorou vie Podpisuj spolupracovať (voľba je dostupná na obrazovke Nastavenia).

Pri zaručenej konverzii z elektronickej formy do listinnej formy je možné zaručene konvertovať autorizované PDF dokumenty (typ podpisu PAdES), ktoré sú autorizované v celku a dokumenty autorizované s využitím podpisových kontajnerov ASiC-E a ASiC-S, prípadne neautorizované dokumenty (napr. textové prílohy, vybrané XML formuláre a pod.).

Môžem použiť aplikáciu Podpisuj pre zaručenú konverziu? Vyhovuje novej vyhláške MIRRI ? Predchádzajúca