Aké typy dokumentov možno zaručene konvertovať?

Pri zaručenej konverzii z listinnej do elektronickej formy je možné zaručene konvertovať kancelárske dokumenty a obrazové dokumenty, resp. ich skeny, a to v štandardnom formáte podľa vyhlášky č. 78/2020 Z. z. (Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy). V prípade, že Váš skener automaticky nevytvára PDF dokumenty v potrebnom archívnom formáte a ani nemáte vlastný nástroj na úpravu, môžete skúsiť použiť aplikáciu LibreOffice, s ktorou vie Podpisuj spolupracovať.

Pri zaručenej konverzii z elektronickej do listinnej formy je možné zaručene konvertovať dokumenty autorizované formou PAdES (PDF dokumenty), alebo dokumenty autorizované s využitím podpisových kontajnerov ASiC-E a ASiC-S, ako aj neautorizované dokumenty (napr. textové prílohy, vybrané XML formuláre a pod.).

Som advokát, môžem použiť aplikáciu pre zaručenú konverziu? Predchádzajúca