Môžem použiť aplikáciu Podpisuj pre zaručenú konverziu? Vyhovuje novej vyhláške MIRRI ?

Áno, aplikácia podporuje zaručenú konverziu z listinnej formy do elektronickej a naopak v zmysle zákona 305/2013.
Všetky úkony sú evidované podľa platnej vyhlášky 70/2021 Z. z. v centrálnej evidencii záznamov o zaručenej konverzii.

Ak ste oprávnená osoba v zmysle zákona 305/2013, môžete si objednať plán Advokát S,M, alebo L (platí aj pre notárov), alebo Obec ( platí aj pre OVM), či Škola. Po zaregistrovaní na MIRRI, a vložení hesla do služby Podpisuj môžete vykonávať zaručené konverzie prakticky okamžite.

Zaručená konverzia Predchádzajúca