Prečo boli zavedené predplatné plány a ako budú koexistovať s pôvodnými plánmi?

Pri zavádzaní služby Podpisuj sme siahli po stále častejšom modeli SaaS (Software as a service), kedy sa softvér poskytuje na konkrétne obdobie (zvolili sme jeden mesiac, aby bola služba maximálne flexibilná) a zároveň sa za poskytnuté služby v tomto období po jeho skončení fakturuje. Generujú sa pravidelné faktúry s nízkymi sumami. Tento model má však, ako sme po čase zistili, nedostatky v kombinácii niektorých atribútov. Ide o to, že faktúry kvôli rôznemu čerpaniu časových pečiatok obsahujú rôzne sumy a rôzne variabilné symboly, čo diskvalifikuje použitie trvalých bankových príkazov. Toto rieši zavedenie inkasa, avšak inkaso by zase na poplatkoch pre platobné brány spôsobilo nutné zdraženie služby. Zároveň sme citlivo vnímali časté požiadavky na možnosť úhrady na dlhšie obdobie. 

Vyššie uvedené dôvody nás doviedli k rozhodnutiu po 2 rokoch prejsť z fakturácie po mesiacoch, na systém predplatného (3, 6, 12 mesiacov) s predplatenými časovými pečiatkami a neskorším fakturovaním prípadnej nadmernej spotreby odpočtom. 

Predplatené časové pečiatky boli nastavené podľa histórie údajov z doterajšej spotreby.

Napríklad pre advokátov SAK sme zaviedli plány s 10, 50 a s neobmedzeným počtom predplatených kvalifikovaných časových pečiatok mesačne. Znamená to, že ak klient spotrebuje do 10, resp, do 50 kvalifik. časových pečiatok do mesiaca, má ich v cene paušálu. Pri paušáloch s neobmedzaným čerpaním, platí vždy iba paušál bez ohľadu na počet spotrebovaných časových pečiatok. Zároveň ponechávame aj plán, ktorý umožňuje použiť aj vlastný zdroj kvalifikovaných časových pečiatok. Podobne to je aj v plánoch pre školy, obce a biznis organizácie.

Koľko stojí Podpisuj? Predchádzajúca