Je možné použiť viac časových pečiatok ako je v pláne predplatených?

Áno, ak náhodou prekročíte predplatený počet kvalifikovaných časových pečiatok pre daný plán, tak pečiatky nad limit predplateného počtu budú účtované v cene 0,15 Eur / ks bez DPH podľa cenníka.

Bližšie informácie nájdete v 4. bode v článku 1 v Cenníku služieb.

Prečo boli zavedené predplatné plány a ako budú koexistovať s pôvodnými plánmi? Predchádzajúca