Čo znamenajú „plány šité na mieru“ pre našu advokátsku kanceláriu?

Plány boli nastavené podľa vzorcov priemernej spotreby časových pečiatok a iných atribútov. 
Ide o 3 hlavné atribúty, ktoré zabezpečia:

  • fakturačné obdobie na 3, 6 alebo 12 mesiacov,

  • na faktúrach rovnakú sumu za paušálne služby,

  • v paušálnych službách určitý počet kvalifikovaných časových pečiatok zdarma,

čím umožnia spracovať menej faktúr a prípadne nastaviť trvalý prevodný príkaz.

Advokát S - je určený pre malé AK alebo samostatných advokátov, členov SAK, ktorí spotrebujú v priemere do 10 kvalifikovaných časových pečiatok mesačne, s jedným používateľským kontom. Podľa vzorcov spotreby by tento plán mal byť vhodný pre väčšinu súčasných zákazníkov z radov advokátskych kancelárií. Kvalifikované časové pečiatky dodáva prevádzkovateľ.

Advokát M - je určený pre väčšie AK, členov SAK, ktorí spotrebujú v priemere 11 až 50 kvalifikovaných časových pečiatok mesačne, s troma používateľskými kontami. Kvalifikované časové pečiatky dodáva prevádzkovateľ.

Advokát PREMIUM - je priamym pokračovateľom pôvodného plánu PREMIUM-SAK. Chceme vyjsť v ústrety advokátom, ktorí ešte majú zmluvy s kvalifikovanými poskytovateľmi časových pečiatok a chcú si ich minúť. Plán preto nemá predplatené žiadne kvalifikované časové pečiatky, ale umožňuje nastavenie vlastného zdroja kvalifikovaných časových pečiatok. Na tento plán sa vzťahuje 20% zľava pre členov SAK dohodnutá v Zmluve o spolupráci. Po novom však už bude fungovať ako predplatný plán s možnosťou výberu 3, 6 alebo 12 mesačného fakturačného obdobia.

Advokát L - je výnimočný plán, ktorý žiaden iný poskytovateľ dôveryhodných služieb vo svojej ponuke nemá. Je určený kanceláriám s najvyššou spotrebou kvalifikovaných časových pečiatok. Ak robíte mesačne stovky kvalifikovaných podpisov alebo desiatky zaručených konverzií, tento plán je určený pre Vás. Má totiž NEOBMEDZENÉ čerpanie kvalifikovaných časových pečiatok v programe Podpisuj. Niektorí zákazníci tak môžu pomocou tohto plánu ušetriť aj desiatky eur mesačne.

K výpočtom, ktorý plán je pre Vás vhodný, je dobre vedieť, že pri zaručenej konverzii z elektronickej do listinnej formy sa použije jedna časová pečiatka na podpis XML záznamu pre register zaručených konverzií. Pri zaručenej konverzii z listinnej do elektronickej formy sa spotrebujú 2 časové pečiatky. Jedna na zápis XML záznamu pre register zaručených konverzií a druhá na podpis výsledného ASiC-E kontajnera.

Pri všetkých plánoch je samozrejme možné čerpať aj kvalifikované časové pečiatky nad limit predplateného množstva. 

Je možné použiť viac časových pečiatok ako je v pláne predplatených? Predchádzajúca