Duplicitné zadávanie PIN-u na kartách MONET+ ProID+Q

Otázka

Máme nové čipovú kartu MONET+ ProID+Q, avšak pri používaní programu Podpisuj, ovládač vyžaduje 2x zadanie rovnakého PINu. Rovnako ne je možné ani hromadne podpisovať, lebo 2x zadať PIN vyžaduje pri každom súbore.

 

Odpoveď

Problém sme konzultovali a riešili s výrobcom ovládača pre kartu a s jeho pomocou bol odstránený (ovládače od verzie 2.4.11.X už tento problém nemajú). Je teda potrebné si stiahnúť a nainštalovať aktualizovaný ovládač priamo zo stránky výrobcu.

Verziu ovládača zistite napr. nasledovne: spustite si aplikáciu ProID+ CARD MANAGER a postupujte podľa obrázku. Je tam vidieť verzia 2.4.7.XXX (túto verziu distribuovala napr. spoločnosť Disig ku vydaným kartám a certifikátom).


 

 

Prílohy
Čo znamená chyba 108 - osoba nie je evidovaná? Predchádzajúca