Návod na registráciu do EZZK

 Dňa 1.12.2019 bola spustená centrálna evidencia záznamov o zaručenej konverzii(EZZK) a napriek našej veľkej snahe, aby sa Vás táto zmena vôbec nedotkla, je žiaľ potrebné si zaregistrovať údaje svojej advokátskej kancelárie resp. obce priamo do EZZK na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia

Údaje sú potrebné pre následné zápisy informácie o vykonanej Konverzii do centrálnej evidencie o zaručených konverziách (EZZK).

Túto povinnosť nám žiaľ spoločne nachystalo UPVII a to aj napriek predchádzajúcemu prísľubu, že individuálna registrácia nebude pre zákazníkov využívajúcich systém Podpisuj.sk potrebná.

V prípade problémov s registráciou alebo v prípade že neobdržíte svoje registračné údaje v priebehu nasledujúceho dňa, kontaktujte prosím bezodkladne UPVII na adrese ezzk@vicepremier.gov.sk. Bez týchto údajov nebude totižto možné po 1.12. vykonávať zaručenú konverziu, keďže každú konverziu bude potrebné zapísať do centrálnej evidence (EZZK).

Postup pre registráciu je dostupný na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Registracia-osoby-vykonavajucej-zarucenu-konverziu.pdf informácie k centrálnej evidencii je možné nájsť na adrese https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html.

Rovnako bude potrebné pred vykonaním zaručenej konverzie svoje prihlasovacie údaje nahrať aj do svojho profilu v Podpisuj.

Postup krok za krokom

1. Prejdite na stránku https://www.iomo.sk/ezzkregistracia a vyplňte registračný formulár.

Typ identifikátora je IČO. Samotné IČO píšte BEZ MEDZIER. Názov osoby je vaša právnická osoba. Informačný systém je Iný s hodnotou "Podpisuj"

Formulár podpíšte Vašim advokátsky preukazom alebo iným mandátnym certifikátom oprávnenej osoby.

Pozor, IČO musí byť zhodné s IČO v našom systéme a bez medzier. Ak ste sa v minulosti zaregistrovali do EZZK s medzerami, urobte registráciu znova.

2. Spustite aplikáciu Podpisuj a prihláste sa. V ponuke pri Vašom mene zvoľte Stránka organizácie.

 

3. Na stránke organizácie prejdite na Nastavenia a zadajte meno a heslo do EZZK.