Poskytuje Podpisuj dôveryhodné služby?

Áno, Podpisuj poskytuje tieto dôveryhodné služby:

  • vyhotovovanie elektronických podpisov,

  • overovanie elektronických podpisov,

  • elektronických pečatí, alebo elektronických časových pečiatok,

  • overovanie certifikátov (na QSCD zariadeniach), ktoré s týmito službami súvisia.

Čo ešte dokáže Podpisuj? Predchádzajúca