Čo ešte dokáže Podpisuj?

Overovať platnosť podpisu na dokumentoch, podpisovať podania pre orgány verejnej moci (napr. Obchodný register Slovenskej republiky), vykonávať zaručenú konverziu, podpisovať elektronické formuláre a prezerať ich obsah, overovať platnosť certifikátov na čipových kartách (napr. na eID karte).

Aké dokumenty môžem podpisovať s Podpisuj? Predchádzajúca