Ako získať API kľúč pre prepojenie s volajúcimi aplikáciami?

Podpisuj je možné v súlade so Zmluvnými podmienkami využívať len s nižšie uvedenými aplikáciami tretích strán.

Prepojenie Podpisuj s aplikáciou tretej strany sa realizuje v dvoch krokoch:

1. Vygenerovanie prístupového (API) kľúča na portáli www.podpisuj.sk:

 • poznačte si číselný údaj partner ID,
 • vygenerujte pre používateľa prístupový (API) kľúč.

2. Zadanie prihlasovacích údajov, vrátane API kľúča, do Vami používanej aplikácie:

 • zadajte Vaše prihlasovacie meno pre Podpisuj,
 • zadajte poznačený číselný údaj partner ID,
 • zadajte vygenerovaný API kľúč.

Po týchto úkonoch bude možné využívať funkcie Podpisuj priamo z volajúcej aplikácie (napr. Praetor) v rozsahu v akom ich táto implementuje.

Poznámka: API kľúč je možné vygenerovať len po prihlásení ak máte jeden z nasledovných predplatných plánov:

 • plány ADVOKÁT,
 • plány ŠKOLA
 • plány OBEC.

Vygenerovanie prístupového kľúča a zadanie údajov do aplikácii ilustrujú obrázkové návody nižšie.

1. Vygenerovanie API kľúča na portáli

Kľúč si môže vygenerovať používateľ sám alebo mu ho môže vygenerovať a zaslať správca organizácie.

1.1. Vygenerovanie kľúča používateľom

1.2. Vygenerovanie kľúča správcom organizácie

2. Zadanie údajov a API kľúča do volajúcej aplikácie

Vo Vami používanej aplikácii je potrebné zadať nasledovné údaje:

 • Vaše prihlasovacie meno pre Podpisuj (email, s ktorým sa prihlasujete do aplikácie Podpisuj resp. na portál www.podpisuj.sk),
 • poznačený číselný údaj partner ID,
 • API kľúč.

Zadávanie údajov sa líši od aplikácie ku aplikácii v závislosti od jej výrobcu. Nižšie sú obrázkové návody pre vybrané aplikácie.

Praetor (Wolters Kluwer)

Nižšie je uvedený stručný obrázkový návod.

V prípade potreby pozrite informácie od výrobcu.

eŠkola/eRozhodnutia (ŠEVT)

Nižšie je uvedený stručný obrázkový návod.


V prípade potreby pozrite informácie od výrobcu.

Memphis 3.0 (Datalan)

Nižšie je uvedený stručný obrázkový návod. API kľúč používateľa z Podpisuj sa zadáva do profilu používateľa v Memphis.
ID organizácie / partnera Vám do systému zadá raz dodávateľ (Datalan)

Admis 2 (Dokumenta)

Kontaktuje výrobcu.

IIS MIS (A.V.I.S.)

Kontaktuje výrobcu.

Registratúra a pošta IS SAMO (Trimel software)

Kontaktuje výrobcu.

eOffice (Tempest)

Kontaktuje výrobcu.

Podporuje Podpisuj nové doložky právoplatnosti a vykonateľnosti slovenských súdov (XII/2021) ? Predchádzajúca