Objednávka služby Podpisuj.sk

Prosím vyplňte údaje označené hviezdičkou, tieto predstavujú povinné údaje a bez týchto nie je možné odoslať Objednávku.

Používateľ vyhlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé a úplne a zároveň vyhlasuje, že k logu organizácie (ak je uvedené) v prípade, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti chráneným autorskoprávnou ochranou je oprávnený vykonávať autorské práva. Používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti Archimetes, s.r.o. v dôsledku nepravdivosti a/alebo neúplnosti uvedených údajov alebo v dôsledku porušenia autorských práv tretích osôb.

Vaša objednávka bude vybavená po odoslaní  alebo, v prípade nejednoznačnosti údajov, v priebehu 2 pracovných dní. Dovtedy môžete využívať služby programu Personal, ktorý je pre každého dostupný zdarma.

Služba je faktúrovaná za každý začatý mesiac. V prípade použitia kvalifikovaných časových pečiatok, bude mesačne účtovaná ich reálna spotreba podľa platného cenníka.
Od 1.12.2019 je v prevádzke EZZK - centrálny štátny register zaručených konverzií. Pred prvou zaručenou konverziou prosím vykonajte registráciu podľa tohto návodu: http://www.podpisuj.sk/ezzk
EUR (bez DPH)
Vyberte si program.