Prečo pri overovaní ZK v registri dostávam informáciu o chýbajúcej časovej pečiatke?

Pokiaľ ide o informáciu „Ku autorizácii záznamu nie je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.“, alebo "Neznámy obsah", tak táto pochádza zo systému EZZK (centrálna evidencia zaručených konverzií) v gescii Ministerstva Investícii, informatizácie a regionálneho rozvoja a je dôsledkom vážnej chyby v systéme EZZK, kvôli ktorej nevie systém EZZK správne vyhodnotiť platnosť časovej pečiatky pripojenej k záznamu o zaručenej konverzii. Táto chyba sa v systéme EZZK začala vyskytovať od 16.10.2022. O problémoch systému EZZK informovalo oficiálne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky výrobcov softvérov dňa 20.12.2022 emailom, z ktorého časť prikladáme nižšie a v ktorom ministerstvo uvádza (relevantnú časť sme zvýraznili):

... že z dôvodu skončenia platnosti servisnej a zmluvy s dodávateľom, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie dočasne pozastavuje:

  • nové registrácie do systému EZZK
  • integrácie nových partnerov do systému EZZK
  • overovanie záznamov v IS EZZK (prosíme o akceptáciu vykonaných Zaručených konverzií na základe osvedčovacej doložky nakoľko v niektorých prípadoch môže dôjsť k neúspešnému overeniu)

Z našej strany je implementácia konverzie vykonaná so zreteľom na platnú legislatívu s využitím systému EZZK a to od získania čísla konverzie do osvedčovacej doložky až po zápis záznamu o vykonanej konverzii do systému EZZK. Skutočnosť, že systém EZZK nerozpozná správne platnosť časovej pečiatky nie je problémom aplikácie Podpisuj, a môžeme len z našej strany konštatovať, že používame kvalifikovanú časovú pečiatku od renomovaného poskytovateľa tak ako predpisuje platná legislatíva.

Ako prepojiť Podpisuj s aplikáciami tretích strán? Předchozí