Legislatíva

Právne predpisy týkajúce sa elekronického podpisu a zaručenej konverzie.

Čo znamená chyba 108 - osoba nie je evidovaná? Předchozí

Child Articles (7)