Objednávka služby Podpisuj

Prosím vyplňte údaje označené hviezdičkou, ktoré sú povinné údaje a bez ktorých nie je možné odoslať Objednávku.

Vaša objednávka bude vybavená do dvoch (2) pracovných dní odo dňa jej obdržania, pričom o vybavení Objednávky Vás budeme informovať. Dovtedy môžete využívať služby plánu PERSONAL, ktorý je pre každého dostupný zdarma.

Služba je fakturovaná za každé čo i len začaté fakturačné obdobie (ktorým je jeden mesiac). V prípade použitia kvalifikovaných časových pečiatok, bude mesačne účtovaná ich reálna spotreba podľa platného Cenníka služieb, v ktorom nájdete aj podrobnú špecifikáciu jednotlivých plánov.
Informácia pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu: Od 1.12.2019 je v prevádzke EZZK - centrálny štátny register zaručených konverzií. Pred prvou zaručenou konverziou prosím vykonajte registráciu podľa návodu na http://www.podpisuj.sk/ezzk
EUR (bez DPH)
Vyberte si program.