Čo je potrebné pripojiť k žiadosti o pomoc?

K žiadosti je dobré pripojiť:

  • stručný popis chyby alebo situácie a snímok obrazovky,

  • informáciu o verzii operačného systému a aplikácie Podpisuj - získate ju kliknutím na modré "i" vpravo hore. Stačí obsah okna, ktoré sa otvorí buď odfotiť alebo vziať cez clipboard/schránku a vložiť do e-mailu.

  • logy z aplikácie, ktoré urýchlia hľadanie problému - k logom je možné sa dostať nasledovne:

    • kliknúť na dialóg s nastaveniami (ikona ozubených kolies vpravo hore),

    • stlačiť tlačidlo "Zabaliť" v časti Denník - otvorí sa adresár so súborom, ktorý obsahuje logy. Tento súbor je potrebné pripojiť do e-mailu.

Poskytujete podporu pre používateľov? Predchádzajúca