Čo je potrebné pripojiť k požiadavke o pomoc?

K požiadavke je potrebné pripojiť:

  • stručný popis chyby alebo situácie a snímok obrazovky,

  • logy z aplikácie, ktoré urýchlia hľadanie problému - k logom je možné sa dostať nasledovne:

    • kliknúť na dialóg s nastaveniami (ikona ozubených kolies vpravo hore),

    • stlačiť tlačidlo "Zabaliť" v časti Denník (posledné tlačidlo dole) - otvorí sa adresár so súborom, ktorý obsahuje logy. Tento súbor je potrebné pripojiť do e-mailu.

Popis chyby a logy zašlite na adresu info@archimetes.com . Budeme Vás spätne kontaktovať.

Poskytujete podporu pre používateľov? Predchádzajúca