Prečo používať Podpisuj?

Podpisuj je implementované v súlade s nariadením eIDAS a štandardami ETSI pre elektronický podpis. Vytvárané podpisy sú v súlade s európskou a slovenskou legislatívou a možno ich použiť v súkromnom, obchodnom ale i právnom styku, keďže kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentný s vlastnoručným podpisom. Navyše je aplikácia neustále aktualizovaná a vyvíjaná a poskytovaná aj zdarma.

Kto vytvoril a prevádzkuje Podpisuj? Predchádzajúca