Čo sú to dôveryhodné služby?

V členských štátoch EÚ nariadenie eIDAS definuje celú sadu elektronických služieb, v skratke označovaných ako dôveryhodné služby, ktoré majú občanom aj organizáciám pomôcť zaviesť elektronizáciu procesov a dokumentov. ​​​​​​​Ide o služby, ktoré sa týkajú:​​​​​​​

  • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia,

  • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,

  • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

Legislatíva Predchádzajúca