Čo je Podpisuj?

Multiplatformová aplikácia pre elektronické podpisovanie, overovanie podpisov a zaručenú konverziu určená advokátom, komerčným subjektom, školám, obciam a mestám, orgánom verejnej moci, skrátka všetkým, ktorí prichádzajú do styku s elektronicky podpísanými dokumentami.

O Podpisuj Predchádzajúca