Text a písmená v dokumente sú pred podpisom zdvojené, alebo ťažko čitateľné. Prečo?

Tento problém nesúvisí s podpisom a vyskytuje sa pri úprave PDF dokumentov do formátu PDF/A, ak na úpravu používate kancelársky balík LibreOffice. Problém sa týka PDF dokumentov naskenovaných v režime "vyhľadávateľné PDF", niekedy označované aj ako "prehľadávateľné" / "searchable" alebo režim "rozpoznávania textu" / "OCR". V takýchto dokumentoch býva okrem viditeľného textu prítomná aj skrytá vrstva rozpoznaného textu resp. znakov, ktoré bol skener schopný rozpoznať. Aplikácia Podpisuj neupravuje PDF dokumenty do archívneho formátu, avšak umožňuje používateľovi využiť na úpravu voľne dostupný kancelársky balík LibreOffice, ak nemá vhodný skener, obslužný softvér alebo vlastný nástroj na úpravu do formátu PDF/A tak, aby bol výsledok čitateľný. V takýchto prípadoch sa skrytá vrstva rozpoznaného textu "vytiahne" do popredia a môže sa prekrývať s pôvodným textom, alebo môže obsahovať nečitateľné znaky tak, ako ich skener resp. jeho obslužný softvér "rozpoznal". Pri úprave PDF dokumentov do formátu PDF/A preto odporúčame nasledovné:

  • ideálnym riešením je nastaviť na skeneri voľbu PDF/A tak, aby skener už produkoval PDF dokumenty vo formáte PDF/A. Niekedy je takáto voľba ukrytá hlbšie v nastaveniach. V takomto prípade už nebude potrebné dokument ďalej upravovať (napr. prostredníctvom LibreOffice),

  • ak vyššie uvedený režim skener nepodporuje, skúste vypnúť voľbu OCR pri skenovaní (niekedy označovanú ako "searchable" alebo režim “rozpoznávania textu”) a skenovať bez nej. Niekedy je táto voľba dostupná na ovládacom paneli skenera, niekedy v jeho obslužnom softvéri. Vypnutie tejto voľby odporúčame predovšetkým pri zaručenej konverzii, keďže rozpoznaný text by mala osoba vykonávajúca konverziu skontrolovať. Často je však tento text rozpoznaný nesprávne a aj malé odchýlky môžu pozmeniť význam naskenovaného listinného dokumentu.

Chyba "Úprava dokumentu do formátu vhodného pre verejnú správu nebola úspešná" Předchozí