Ako sú zaznamenané metaúdaje použité?

Zaznamenané metaúdaje sú ukladané v informačnom systéme, ktorý prevádzkuje spoločnosť Archimetes za účelom:

  • poskytovania technickej podpory,

  • dohľadu nad riešením a včasnej diagnostiky problémov,

  • vedenia a poskytovania evidencie úkonov pre organizácie.

Zaznamenané metaúdaje nie sú poskytované tretím stranám, a sú využívané výlučne za účelom uvedeným vyššie.

Zaznamenáva aplikácia iné údaje o dokumentoch, s ktorými pracujem? Předchozí