Aké podpisové formáty je povolené vytvárať a používať?

V zmysle Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy to sú predovšetkým nasledovné formáty:

  • formát PAdES pre priamo podpísané PDF dokumenty vo formátoch PDF/A-1 alebo PDF/A-2,

  • podpisové kontajnery ASiC pre PDF dokumenty, textové dokumenty, grafické dokumenty vo formáte PNG, elektronické formuláre umiestnené do kontajnera XML údajov (XML data container).

Čo sú to dôveryhodné služby? Předchozí