Objednávka služby Podpisuj.sk

Spôsob objednania, ako aj konfigurácia programu Podpisuj na spoluprácu s eTlačivami je vysvetlená v nasledúcom inštruktážnom videu. Prosím pozorne si ho pozrite. Video je možné zväčšiť, zobraziť v službe YouTube, pozastaviť, aj vrátitť späť.

Prosím vyplňte údaje označené hviezdičkou, tieto predstavujú povinné údaje a bez týchto nie je možné odoslať Objednávku.

Používateľ vyhlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé a úplne a zároveň vyhlasuje, že k logu organizácie (ak je uvedené) v prípade, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti chráneným autorskoprávnou ochranou je oprávnený vykonávať autorské práva. Používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti Archimetes, s.r.o. v dôsledku nepravdivosti a/alebo neúplnosti uvedených údajov alebo v dôsledku porušenia autorských práv tretích osôb.

Vaša objednávka bude vybavená po odoslaní  alebo, v prípade nejednoznačnosti údajov, v priebehu 2 pracovných dní. Dovtedy môžete využívať služby programu Personal, ktorý je pre každého dostupný zdarma.
S potrvrdením objednávky Vám bude zaslaná elektronická faktúra. V prípade neuhradenia faktúry do doby splatnosti bude Váš účet služby Podpisuj dočasne zablokovaný

Služba je faktúrovaná ročne od okamihu  potvrdenia objednávky. V prípade použitia kvalifikovaných časových pečiatok od Archimetes, bude v samostatnej faktúre (1.1 a 1.7) faktúrovaná ich reálna spotreba v cene 0,09 Eur/ks
Od 1.12.2019 je v prevádzke EZZK - centrálny štátny register zaručených konverzií. Pred prvou zaručenou konverziou prosím vykonajte registráciu podľa tohto návodu: http://www.podpisuj.sk/ezzk
EUR (bez DPH)
Vyberte si program.