Návod na registráciu do EZZK

 Dňa 1.12.2019 bola spustená centrálna evidencia záznamov o zarućej konverzii(EZZK) a napriek našej veľkej snahe, aby sa Vás táto zmena vôbec nedotkla je žiaľ potrebné si zaregistrovať údaje svojej advokátskej kancelárie resp. obce priamo do EZZK na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia

Údaje sú potrebné pre následné zápisy informácie o vykonanej Konverzii do centrálnej evidencie o zaručených konverziách (EZZK).

Túto povinnosť nám žiaľ spoločne nachystal UPVII a to aj napriek predchádzajúcemu prísľubu, že individuálna registrácia nebude pre zákazníkov využívajúcich systém Podpisuj.sk potrebná.

V prípade problémov s registráciou, alebo v prípade že neobdržíte svoje registračné údaje v priebehu nasledujúceho dňa, kontaktujte prosím bezodkladne UPVII na adrese ezzk@vicepremier.gov.sk a dožadujte sa svojich údajov. Bez týchto údajov nebude totižto možné po 1.12. vykonávať zaručenú konverziu, keďže každú Konverziu bude potrebné zapísať do centrálnej evidence (EZZK).

Postup pre registráciu je dostupný na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Registracia-osoby-vykonavajucej-zarucenu-konverziu.pdf informácie k centrálnej evidencii je možné nájsť na adrese https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html.

Rovnako bude potrebné pred vykonám zaručenej konverzie svoje prihlasovacie údaje nahrať aj do svojho profilu v systéme Podpisuj.

Postup krok za krokom

1. Choďte na stránku https://www.iomo.sk/ezzkregistracia a vyplňte registračný formulár.

 

Typ identifikátora je IČO. Samotné IČO píšte BEZ MEDZIER. Názov osoby je vaša právnická osoba. Informačný systém je Iný s hodnotou "Ten najlepší - podpisuj.sk"

Formulár podpíšte vašim advokátsky preukazom alebo iným mandátnym certifikátom oprávnenej osoby.

Pozor, IČO musí byť zhodné s IČO v našom systéme a bez medzier. Ak ste sa v minulosti zaregistrovali do EZZK s medzerami, urobte registráciu znova.

2. Spustite aplikáciu podpisuj a prihláste sa. V menu pri vašom mene zvoľte Stránka organizácie.

 

3. Na stránke organizácie choďte na Nastavenia a zadajte meno a heslo do EZZK.