Ako prejsť z pôvodných plánov na nový plán?

V aktuálne platnom cenníku služieb, v Článku 1 sa píše:

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že Archimetes poskytuje Služby v rozsahu Plán STANDARD do 31.12.2020, pričom po tomto dátume bude:
◦ Používateľovi, ktorý je advokát (bez ohľadu na formu akou advokáciu vykonáva), poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán ADVOKÁT S,
◦ Používateľovi, ktorý nie je advokát, poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán BIZNIS S.
Používateľ výslovne súhlasí so zmenou rozsahu poskytovaných Služieb podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku.
9. Zmluvné strany berú na vedomie, že Archimetes poskytuje Služby v rozsahu Plán PREMIUM do 31.12.2020, pričom po tomto dátume bude:
◦ Používateľovi, ktorý je advokát (bez ohľadu na formu akou advokáciu vykonáva), poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán ADVOKÁT PREMIUM,
◦ Používateľovi, ktorý je škola, poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán ŠKOLA 500,
◦ Používateľovi, ktorý nie je advokát ani škola, poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán BIZNIS M.
Používateľ výslovne súhlasí so zmenou rozsahu poskytovaných Služieb podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku.

Ak Vám táto automatická zmena nevyhovuje a chcete prejsť na nový plán skôr tak na stránke 

https://www.podpisuj.sk/organizations?p_p_id=OrganizationSelection&_OrganizationSelection_detailPage=/selfcare 

si po prihlásení môžete nastaviť zmenu služby. Nový plán sa Vám potom automaticky aktivuje na prelome mesiaca.

Na stránku sa dostanete aj z aplikácie nasledovným postupom:

1. V aplikácii si vyberte voľbu "Stránky Organizácie".

 

2. Na stránkach organizácie si vyberte voľbu "Plány a služby" a stlačte tlačidlo "Zmena plánu".

Na tomto mieste následne uvidíte aj všetky elektronicky generované fatúry, ktoré z tohto miesta môžete pomocou VISA karty aj uhradiť.

 

 

Čo znamenajú „plány šité na mieru“ pre našu advokátsku kanceláriu? Previous