Važení klienti služby Podpisuj,

vzhľadom na blížiaci sa termín spustenia Registra zaručených konverzií (EZZK) a napriek našej veľkej snahe, aby sa Vás táto zmena vôbec nedotkla je žiaľ potrebné si zaregistrovať údaje svojej advokátskej kancelárie resp. obce priamo do EZZK na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia. 

Údaje sú potrebné pre následné zápisy informácie o vykonanej Konverzii do centrálnej evidencie o zaručených konverziách (EZZK).

Túto povinnosť nám žiaľ spoločne nachystal UPVII a to aj napriek predchádzajúcemu prísľubu, že individuálna registrácia nebude pre zákazníkov využívajúcich systém Podpisuj.sk potrebná.

V prípade problémov s registráciou, alebo v prípade že neobdržíte svoje registračné údaje v priebehu nasledujúceho dňa, kontaktujte prosím bezodkladne UPVII na adrese ezzk@vicepremier.gov.sk a dožadujte sa svojich údajov. Bez týchto údajov nebude totižto možné po 1.12. vykonávať zaručenú konverziu, keďže každú Konverziu bude potrebné zapísať do centrálnej evidence (EZZK).

Postup pre registráciu je dostupný na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Registracia-osoby-vykonavajucej-zarucenu-konverziu.pdf informácie k centrálnej evidencii je možné nájsť na adrese https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/centralna-evidencia-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii/index.html.

Rovnako bude potrebné pred vykonám zaručenej konverzie svoje prihlasovacie údaje nahrať aj do svojho profilu v systéme Podpisuj. Údaje si musí každý používateľ nahrať takto: Výber položky "Stránky organizácie", "Nastavenia". 

 

Krok 1: Registrácia na IOMO

 

Krok 2: Voľba "Stránky organizácie"

 

Krok 3: Voľba NASTAVENIA, vpísanie prihlasovacieho mena a hesla do EZZK, uloženie