Cenník

Posledná zmena: 17. Október 2018

Publikovaný cenník je platný od 1.7.2018. Uvedené ceny sú bez DPH.

Plán PERSONAL Plán STANDARD Plán PREMIUM
Cena za mesiac 0 9 15
Maximálny počet používateľov 1 1 3
Používateľ navyše € 5
Elektronický podpis podľa eIDAS
ePodpis
ePodpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou
Hromadné podpisovanie
Overenie elektronického podpisu podľa eIDAS
Overenie ePodpisu
Overenie ePečate
Overenie certifikátu na QSCD zariadení
Zaručená konverzia podľa 275/2014 Z. z.
Z listinnej do elektronickej podoby
Z elektronickej do listinnej podoby
Ďalšie služby
Poskytnutie kvalifikovanej časovej pečiatky (Cena za kus) € 0,15 € 0,14
Prehľady vykonaných transakcií (úkonov) za organizáciu
Vlastný zdroj časových pečiatok
Podpora email emailPlán PERSONAL je primárne určený na súkromné použitie. Obsahuje väčšinu potrebnej funkcionality. Napríklad na podpísanie dokumentu (faktúry, zmluvy), alebo overenie podpisu na doručenom dokumente, pečate, či certifikátu na bezpečnom zariadení.

Platené služby (plány STANDARD a PREMIUM) sú určené organizáciám (orgán verejnej moci, advokátska kancelária, poštový úrad, notár ), ktoré pri výkone svojích právomocí a poskytovaní svojich služieb potrebujú overovať podpisy, podpisovať dokumenty, alebo vykonávať zaručené konverzie.

Plán PREMIUM navyše umožňuje organizácii využívať aj vlastný zdroj časových pečiatok. V takomto prípade nie je organizácii za použitie takejto časovej pečiatky v pláne PREMIUM účtovaný žiaden poplatok. Aplikácia vie pracovať s poskytovateľom štandardných časových pečiatok, ak tento poskytuje meno a heslo pre prístup k časovým pečiatkam.

Pred vyplnením objednávky si prosím prečítajte si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov