Je možné overiť KEP v aplikácii Podpisuj ? Aká je relevancia a spoľahlivosť takého overenia ?

Áno služba a klient Podpisuj umožňujú overiť podpisy a pečate dvomi spôsobmi:

  • podľa europského nariadenia eIDAS a nového zákona o dôveryhodných službách 272/2016
  • podľa starého zákona o elektronickom podpise 215/2002

Overenie podľa eIDAS je v zmysle nariadania možné poskytnúť ako kvalifikovanú, alebo ako nekvalifikovanú službu. Pričom pri oboch typoch služby je za jej správne poskytnutie zodpovedný jej poskytovateľ. Jediným rozdielom je dôkazné bremeno v prípade vzniku sporu:

  • u kvalifikovanej služby - je dôkazné bremeno na strane poskytovateľa služby, zároveň je poskytovateľ pravidelne kontrolovaný dohľadovým orgánom
  • u nekvalifikovanej služby, je dôkazné bremeno na strane spoliehajúcej sa strany (ten kto vykonal overenie) a u dohľadového orgánu je poskytovateľ iba evidovaný, nie je nijako kontrolovaný.

Podpisuj poskytuje overenia na nekvalifikovanej úrovni. Rovnako ako slovensko.sk, alebo zep.disig.sk. Avšak zo skúsenosti vieme, že overenia sú vysoko spoľahlivé a to aj pre skutočnosť, že Podpisuj použiva európskou úniou vyvinuté a udržiavané podpisové knižnice DSS

Výsledok každého overenia, služba ukladá formou krátkeho protokolu, ktorý si je z historicjých transakčných záznamov možné kedykoľvek zobraziť. (pozri prílohu)

Prečo sa už nesmie používať starý formát (X)ZEP? Predchádzajúca