Objednávka služby Podpisuj

Ste škola? Tu nájdete objednávkový formulár pre školy.

Prosím vyplňte údaje označené hviezdičkou, ktoré sú povinné údaje a bez ktorých nie je možné odoslať Objednávku.

Ak to bude možné, Vašu objednávku vybavíme automaticky a obratom Vám zašleme aj prihlasovacie údaje. Po aktivácii prihlasovacích údajov môžete začať používať Podpisuj naplno. V opačnom prípade Vás vyzveme na doplnenie objednávky.

Služba je fakturovaná za každé čo i len začaté fakturačné obdobie (ktorým je jeden mesiac). V prípade použitia kvalifikovaných časových pečiatok, bude mesačne účtovaná ich reálna spotreba podľa platného Cenníka služieb, v ktorom nájdete aj podrobnú špecifikáciu jednotlivých plánov.
Informácia pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu: Od 1.12.2019 je v prevádzke EZZK - centrálny štátny register zaručených konverzií. Pred prvou zaručenou konverziou prosím vykonajte registráciu podľa návodu na http://www.podpisuj.sk/ezzk
EUR (bez DPH)
Vyberte si program.
Fakturačné obdobie