Chyba "Úprava dokumentu do formátu vhodného pre verejnú správu nebola úspešná"

Problém bude pravdepodobne v doplnkovom softvéri LibreOffice, ktorý aplikácia Podpisuj používa ak nemáte vlastný nástroj na úpravu, alebo Váš skener produkuje PDF, ktoré nie je v tzv. archívnom formáte (PDF/A), ktorý je vhodný (predpísaný vyhláškou 78/2020) pre komunikáciu s verejnou správou.

Odporúčame vypnúť aplikáciu Podpisuj a nainštalovať najnovšiu verziu nástroja LibreOffice (v prípade potreby aj reštartovať PC, ak Vás inštalátor na to vyzve).

Verzia (7.X.Y) pre Windows je dostupná tu https://www.libreoffice.org/download/download/ .

V spodnej časti stránky sú odkazy aj na iné operačné systémy (ak treba). ​​​​​​​

Ako si vybavím prihlasovacie údaje do centrálnej evidencie záznamov o ZK (EZZK)? Previous